Volle maan

8ac3085ccf5f396d779f7990ee5fe374

O volle maan, volle maan

In al jouw glorie

Schenk jouw krachtige energie

Zo dat Aarde deze kan voelen door haar aderen

Aarde, bezwangerd door jou,

Kracht, energetische kracht

Sterk en zacht als eb en vloed

Krachtig, puur en helend

Jij staat daar, alleen

Maar tegelijk ook omgeven door Leven

Jij kijkt omlaag, je kijkt naar mij

Kijkend naar Aarde

‘Wat doe jij nog meer?’

Is mijn vraag

‘Ik kijk naar je schoonheid en glorie’

Is haar respons

‘Tot de einde der tijden’

‘Zal ik over je waken’

She who kisses Moon

1240045_10156373684520174_6864294514101434124_n

Full moon

8ac3085ccf5f396d779f7990ee5fe374

Full Moon, full Moon

In all your Glory

Give your powerful energy

So Earth can feel it through her veins

Earth, impregnates by you,

Power, energetic power

Strong and soft like ebb and flood

Powerful, purity and healing

You standing there, alone

But also surrounded by Life

You’re looking down, looking at me

Looking at Earth

‘What else do you do?’

Is my question

‘Looking at your beauty and glory’

Is her answer

‘Until the days are passing by’

‘I will look over you’

           She who kisses Moon

1240045_10156373684520174_6864294514101434124_n

Christmas

It’s the time of the year: Christmas is in the air. It’s the time of cherish, light, darkness, short days, festivities, good food and most of all…. Celebrating Christmas with our family! Not everybody is celebrating Christmas, some people really do not like this period of the year. These persons feel lonely and can’t wait until Christmas has passed.

12342702_987645244604991_7513010275965634811_n

What’s the reason we celebrate Christmas? Christmas is a celebration of the ancient; even before the coming of Christianity people already celebrated it. The Christmas we know today derived from different cultures and religions which resulted into 1 big happening: Christmas….. In the Ancient times, the time of the Germanic people, Batavians and Celts, they celebrated winter solstice on the 21st of December. Winter solstice was about welcoming the Light and banishing the Evil. To be sure evil spirits got banished, they made great fires.

The Christmas tree is a well-known phe7ff8f3810731cd35a4e1d28d92b2060anomenal. Even the Ancient folks used a tree to celebrate winter solstice. The tree was at that time a symbol of fertility. Most of the people think the Christmas tree is a pine tree but in fact it is a spruce. Every year we enjoy decorating the beautiful spruce. Decorating a Christmas tree is a very old tradition. People in the 13th century already decorated their trees.

When Christianity became popular through Europe, the emperor Constantine and his bishops decided to celebrate Christmas on the 25th of December. They had their good reasons and those were to kethe-birth-of-jesusep the Ancient folks and the Romans quiet and happy. The Ancient folks already celebrated Solstice on the 21st of December but the Romans also had a celebration which was the same as the Ancient folks, but it had a different name. The Romans called it Saturnalia and this festivity lasted a couple of days. All Romans had the days off in this period. Saturnalia was the festivity of the light and dedicated to the Roman god of the Light, Saturn. Religion was more important for the emperor Constantine and the bishops and that’s the reason why they decided to celebrate Jesus Christ’s birthday on the 25th of December. For all Christians Jesus is their light.

Santa Claus is actually a native from Siberia. He is in the Siberian tradition and stories a shaman, a medicine man or woman. In the ancient times the medicine men and women wore red and white colored clothes. As all shamans do, they did do shamanic journeys often. For more information read Doe-a-deer-a-female-deer. It is well known Santa Claus is accompanied by a reindeer. Together they travel around the world to give presents to everyone. For a very long time both Santa Claus and his reindeer vanished until the 30’s. Coca Cola had a great idea and used Santa Claus and the reindeer for his commercials and ever since that time Santa Claus and his reindeer are very popular.

1970364_10152601151483105_2872014849943180581_n

What is the meaning of Christmas today? Christmas is a time of celebrating this event with family. It’s a time of happiness, decorated houses and Christmas trees with light everywhere. But there are also presents and Christmas cards. Many people cherish this time of year.

This part of the year is a time of peace and stillness. Here we take a break and take the time to go back in time and remember the things happened last year. It is also a fresh start for the next year to come. This part of the year, between Christmas and New Year is special because we celebrate the New Year to come with new possibilities. But at the same time the veil between this world and the Other World (or God, The Creator, The Source) is very thin. It means wishes and intentions we have, will be noticed quickly in the Other World. What we wished for and our intentions will be manifested quickly in the New Year. This part of the year is the best time to wish each other all the best and these wishes will be manifested in the New Year as well because they pass through the thin veil easily. It’s very important to stay positive and focus on our wishes. Be kind to yourself and to other people and animals. Be thankful for the things we have in life.

1157597_10153342808963105_481714795135505384_n

For the people who feel alone during Christmas I want to tell them we are not alone, we are never alone. Many people experience the feeling of loneliness, to be alone in this world…whatever the reason may be. But that’s not true. We have to know there are persons who care about us. They are always with us and protect us. I am talking about the energy that is called God, The Creator, Allah or Buddha, but also our ancestors, our (guardian) angels and our power animals and guides of the Other World. Many of us can’t feel nor see them, but they are there every minute of our life. So when you do feel lonely, close your eyes and clear your head and you will see them and feel their presence. To be aware of their existence, gives us comfort and the guarantee to be with others.

So enjoy this period, cherish the things and persons (people and animals) around you and give love, support and help the ones in need. This will be your present to them. Be kind to yourself and make wishes, because right now the veil between this world and the Other World is very thin.

MERRY, MERRY CHRISTMAS WITH PLENTY, LOVE AND LIGHT

20140104_162959

Kerstmis

Het is weer zover: Kerstmis is in de lucht. Het is een tijd van vreugde, licht,  donkere, korte dagen, feestelijkheden, lekker eten en vooral…. met onze familie de kerst doorbrengen. Dit geldt niet voor iedereen want er zijn ook mensen die zich in deze periode alleen voelen. Deze groep kan dan ook niet wachten tot deze feestdagen zo snel mogelijk voorbij zijn.

12342702_987645244604991_7513010275965634811_n

Waarom vieren wij eigenlijk kerst? Kerstmis is een feest dat al erg lang door mensen wordt gevierd, zelfs al vóór de komst van het christendom. De kerstmis die wij tegenwoordig kennen, is een mengeling van verschillende culturen en religies, allemaal gepropt tot 1 feest: Kerstmis……. Al in de Oude tijd, in de tijd van de Germanen, Bataven en Kelten vierde men op 21 december (Midwinter) de winterzonnewende. Op deze dag werd gevierd dat het Licht weer terug keerde en het boze werd verjaagd. Hierbij werden vele vuren aangestoken om de boze geesten te verjagen.

Iedereen is welbekend met de kerstboom. Al in de Oude tijd gebrui7ff8f3810731cd35a4e1d28d92b2060akte men bomen bij deze viering.  De boom was een vruchtbaarheidssymbool in deze tijd. Men denkt vaak dat de kerstboom een denneboom is maar in feite is deze een spar. Het versieren van deze mooie spar is niet alleen van deze tijd. Dit werd al in de 13de eeuw gedaan.

Toen het christendom door Europa werd verspreid, werd door keizer Constantijn en zijn bisschoppen besloten Kerstmis te vieren op 25 december. Hier hadden ze goede redenen voor namelijk, het Oude volk tevreden houden maar ook de Romeinen. De Romeinen vierden op hun the-birth-of-jesuseigen manier de winterzonnewende. De viering werd Saturnalia genoemd en bij de Romeinen duurde deze een aantal dagen. Iedereen was op deze dagen vrij. Saturnalia stond in het teken van het Licht en was ook gewijd aan de Romeinse god van het licht, Saturnus. Bij Keizer Constantijn en de bisschoppen draaide alles om het christendom, daarom werd besloten dat op 25 december de geboorte van Jezus Christus gevierd moest worden. Hij was voor vele christenen het Licht in hun bestaan.

De kerstman is afkomstig uit het verre Siberië. Volgens de Siberische traditie is de kerstman een sjamaan en vaak ook een SJAMANE. Deze sjamane droeg wit / rode kleding en zoals sjamanen betaamt, deed ze aan trancereizen. Zie voor meer info Doe, A Deer, A Female. De kerstman wordt vergezeld door het rendier. Samen reizen ze de gehele wereld af om cadeaus rond te brengen. Erg lang raakten de kerstman en het rendier op de achtergrond tot Coca Cola in de jaren 30 nieuw leven blies in hun bestaan en ze werden erg populair.

1970364_10152601151483105_2872014849943180581_n

Maar wat betekent Kerstmis voor de meeste mensen hedendaags? Kerstmis is een tijd waarin families bij elkaar komen om deze dagen gezamenlijk te vieren. Het is een tijd van gezelligheid, versierde huizen en kerstbomen en overal lichtjes maar ook cadeaus en kerstkaarten. Deze periode van het jaar wordt door velen gekoesterd.

Deze tijd is een periode van rust en teruggaan in de stilte. Om even bij te komen van het afgelopen jaar en om ook weer nieuwe energie op te doen voor het nieuwe jaar dat gaat komen. De periode rond Kerstmis en Oud en Nieuw is een bijzondere periode want er wordt niet alleen gevierd dat het nieuwe jaar aanbreekt en dat er nieuwe energieën opstaan, er is ook iets anders gaande. In deze periode is de sluier tussen deze wereld en de de Andere Wereld (God, The Creator, De Oerbron) erg dun. Wensen en intenties die wij hebben worden snel opgemerkt door de Andere Wereld. Maar ook onze gedachtes, emoties, ons handelen worden door de Andere Wereld erg snel opgemerkt en dit zullen wij mensen merken in het nieuwe jaar. Deze periode is dé beste tijd om elkaar de beste wensen te geven, want deze dringen zo snel en gemakkelijk door de dunne sluier. Daarom is het belangrijk heel positief te blijven en ons focussen op onze wensen. Wees aardig voor jezelf maar ook voor andere mensen en dieren. Wees ook dankbaar voor alles wat wij in ons leven hebben.

1157597_10153342808963105_481714795135505384_n

Voor de mensen die zich in deze periode alleen voelen wil ik zeggen dat wij nooit alleen zijn, dat jij nooit alleen bent. Dit gevoel hebben veel mensen… alleen te zijn op deze wereld. Toch is het niet zo. Ook al mogen wij hier in dit leven geen familie en / of vrienden meer hebben (of wat de reden hiervan mag zijn), er zijn ook anderen die veel om ons geven. Deze personen zijn altijd bij ons en beschermen ons. Ik heb het over God, Allah, Boeddha, The Creator, onze voorouders, onze (bescherm)engelen, onze kracht- en totemdieren en gidsen. Het klopt, veel mensen kunnen ze niet zien en hun aanwezigheid niet voelen. Toch zijn ze er iedere minuut van ons leven. Dus voel je je alleen, doe je ogen even dicht en maak je hoofd leeg en je zult ze zien en voelen. Dit geeft ons troost en een zekerheid toch niet alleen te zijn.

Dus geniet van deze periode, koester de dingen en de personen (mens en dier) om je heen en geef liefde, steun en hulp aan degenen die dit nodig hebben. Dit zal jouw cadeau zijn voor deze personen. Wees ook goed voor jezelf en doe je wensen, want zeker zo rond deze tijd is de sluier tussen deze wereld en de Andere Wereld zeer dun.

ERG FIJNE KERSTDAGEN MET OVERVLOED, LIEFDE EN LICHT.

20140104_162959

 

Doe, A Deer, A Female Deer: The Spirit of Mother Christmas

Gather Victoria

5-deer9

In the ancient northern religions it was the female horned reindeer who drew the sleigh of the mother or sun goddess at winter solstice. It was when we “Christianized” the pagan traditions of winter, that the white bearded man i.e. “Father Christmas” was born.

1-deer5
Today he chariots Rudolph and his steed of flying reindeer across our mythical skies and we have forgotten that it was the” Deer Mother” (stronger and larger than the buck) who lead the herds.

5-deer1
And it is her beloved image that adorns the Christmas cards and Yule decorations we are so familiar with today. Because, unlike the male who sheds his antlers in winter, it is the Deer Mother, who flies through winter’s longest darkest night with life-giving light of the sun in her horns.

stag2 Image is from Art of Sekhmet

Across the North, since the Neolithic, from the British Isles, Scandinavia, Russia, Siberia, the…

View original post 2,402 more words